Pozycjonowanie stron Łódź

permission marketing) opracowaną przez Setha Godina

Inbound marketing jest bezpośrednio związany z koncepcją tzw. marketingu za przyzwoleniem (z ang. permission marketing), opracowaną przez Setha Godina, zgodnie z którą, odbiorca danego przekazu marketingowego sam musi wyrazPublic/images/029.jpgDodane: 25-11-2018 04:14

Powrót do pełnej wersji: Pozycjonowanie stron Łódź