Budowa potrzebuje geodety. Dlaczego?

ementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek), składają

Dodane: 25-11-2019 08:11
Budowa potrzebuje geodety. Dlaczego? geodezja świdnica

Cytat z Wikipedii o mapie do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem powstałym na bazie aktualnej mapy zasadniczej. Na treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek), składają