Bardziej efektywny jest układ przeciwprądowy

nagrzewnice nadmuchowe na olej przepracowany nagrzewnice nadmuchowe na olej przepracowany
W układzie współprądowym wymiana ciepła zachodzi pomiędzy dwoma strumieniami biegnącymi w tym samym kierunku. Z punktu widzenia wymiany ciepła jest to najmniej wydajny układ.
Charakteryzuje się stosunkowo niską średnią różnicą temperatur (która jest siłą napędo.