Jednak dotychczasowe doświadczenia użytkowników takich instalacji

panele słoneczne dofinansowanieZanieczyszczenie powietrza staje się jednym z większych problemów dużych aglomeracji miejskich.
W polskich realiach problem zanieczyszczenia utożsamiany jest jednoznacznie z ogromnym zużyciem węgla w gospodarce i gospodarstwach domowych.
Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem węgla jest cpanele słoneczne dofinansowanie .